بوستان سعدی [مجموعه درسنامه های ادب فارسی/10]

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | رضا انزابی نژاد (نویسنده) | سعید قره بگلو (نویسنده)

ناشر:
آیدین

درباره کتاب:
بوستان سعدی [مجموعه درسنامه های ادب فارسی/10] عنوان کتابی است از رضا انزابی نژاد که در 468 صفحه و توسط انتشارات آیدین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا انزابی نژاد، کتاب‌های بابک(موسسه انتشارات نگاه)، بوستان سعدی(آیدین)، چهارمقاله(آیدین)، منطق الطیر(آیدین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان