بوستان سعدی [مجموعه درسنامه های ادب فارسی/10]

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | رضا انزابی نژاد (نویسنده) | سعید قره بگلو (نویسنده)

ناشر:
آیدین

درباره کتاب:
بوستان سعدی [مجموعه درسنامه های ادب فارسی/10] عنوان کتابی است از رضا انزابی نژاد که در 468 صفحه و توسط انتشارات آیدین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. از رضا انزابی نژاد، کتاب‌های بابک(موسسه انتشارات نگاه)، بوستان سعدی(آیدین)، چهارمقاله(آیدین)، منطق الطیر(آیدین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان