قصه های شیرین منطق الطیر

گروه مولفان:
عبدالمجید نجفی (نویسنده) | محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
یانار

درباره کتاب:
قصه های شیرین منطق الطیر عنوان کتابی است از عبدالمجید نجفی که در 144 صفحه و توسط انتشارات یانار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالمجید نجفی، کتاب‌های قصه های شیرین مرزبان نامه(پیدایش)، 35 داستان برای نوجوانان(قدیانی)، سمفونی سیب زمینی(قدیانی)، با جام های شوکران(عصر داستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.