قصه های شیرین منطق الطیر

گروه مولفان:
عبدالمجید نجفی (نویسنده) | محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
یانار

درباره کتاب:
قصه های شیرین منطق الطیر عنوان کتابی است از عبدالمجید نجفی که در 144 صفحه و توسط انتشارات یانار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از عبدالمجید نجفی، کتاب‌های قصه های شیرین مرزبان نامه(پیدایش)، 35 داستان برای نوجوانان(قدیانی)، سمفونی سیب زمینی(قدیانی)، با جام های شوکران(عصر داستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.