شروعی دوباره در دوران بازنشستگی [زندگی مثبت]

گروه مولفان:
کنت اچ بلانچارد (نویسنده) | مورتون اچ. شی ویتس (نویسنده) | شاهین برادران (مترجم)

ناشر:
ابوعطا

درباره کتاب:
شروعی دوباره در دوران بازنشستگی [زندگی مثبت] عنوان کتابی است از کنت اچ بلانچارد با ترجمه‌ی شاهین برادران که در 160 صفحه و توسط انتشارات ابوعطا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Refire! : don't retire: make the rest of your life the best of your life، c2015.. موضوع اصلی این کتاب بازنشستگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کنت اچ بلانچارد، کتاب‌های مدیریت استرس(دایره)، مدیر یک دقیقه ای و کارکنان پرشور(معیار اندیشه)، مدیر یک دقیقه ای(دایره)، کامیابی در کسب و کار(آراد کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.