درس هایی برای زندگی

گروه مولفان:
سیلویا براون (نویسنده) | آوات صلواتی (مترجم)

ناشر:
ذهن زیبا

درباره کتاب:
درس هایی برای زندگی عنوان کتابی است از سیلویا براون با ترجمه‌ی آوات صلواتی که در 116 صفحه و توسط انتشارات ذهن زیبا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Sylvia Browne’s lessons for life، c2004. موضوع اصلی این کتاب زندگی معنوی است. از سیلویا براون، کتاب‌های درس هایی برای زندگی(سایه گستر)، اسرار و عجایب جهان(سایه گستر)، انجمن های سری(سایه گستر)، ملاقات هایی از آن سوی حیات(سایه گستر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان