قطعاتی از ادبیات جهان

مولف:
عطیه کرامت (نویسنده)

ناشر:
هنرکده

درباره کتاب:
قطعاتی از ادبیات جهان عنوان کتابی است از عطیه کرامت که در 132 صفحه و توسط انتشارات هنرکده در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر است.