خانواده و زوج درمانی در اعتیاد

گروه مولفان:
جروم دیوید لوین (نویسنده) | عباس رحمتی (مترجم) | امید حسینی (مترجم)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
خانواده و زوج درمانی در اعتیاد عنوان کتابی است از جروم دیوید لوین با ترجمه‌ی عباس رحمتی که در 336 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Couple and family therapy of addiction، c1998. موضوع اصلی این کتاب سوء مصرف مواد است.