بهاری دیگر

مولف:
پریسا مختاری (نویسنده)

ناشر:
کلک آزادگان

درباره کتاب:
بهاری دیگر عنوان کتابی است از پریسا مختاری که در 240 صفحه و توسط انتشارات کلک آزادگان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است.
قیمت کتاب
25,000 تومــان