دنیای هنر بافت فرشینه یا شبه فرش (با توضیحات قدم به قدم. ..)[دنیای هنر]

مولف:
اکرم ذاکری (نویسنده)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
دنیای هنر بافت فرشینه یا شبه فرش (با توضیحات قدم به قدم. ..) [دنیای هنر] عنوان کتابی است از اکرم ذاکری که در 68 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دست بافی است. از اکرم ذاکری، کتاب‌های دنیای هنر آشپزی با قارچ(بین المللی حافظ)، دنیای هنر آشپزی با میگو(بین المللی حافظ)، دنیای هنر آشپزی غذاهای بدون گوشت(بین المللی حافظ)، دنیای هنر آشپزی غذاهای دیابتی(بین المللی حافظ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان