من سین

مولف:
اعظم بروجردی (نویسنده)

ناشر:
مسیر دانشگاه

درباره کتاب:
من سین عنوان کتابی است از اعظم بروجردی که در 344 صفحه و توسط انتشارات مسیر دانشگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است.
قیمت کتاب
20,000 تومــان