مرگ اندیشی و زندگی راستین

مولف:
حسین سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
مرگ اندیشی و زندگی راستین عنوان کتابی است از حسین سلیمانی که در 192 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مرگ است. از حسین سلیمانی، کتاب‌های اعتقاد شناسی هیوم(زوار)، لغزش فیلسوفان و غرش مستبدان(زوار)، بررسی و نقد وجود شناسی فلسفی(زوار)، کلام اسلامی 1 و 2(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.