سنگ و سر (مجموعه شعر)

مولف:
رضا نیازی (نویسنده)

ناشر:
بهار سبز

درباره کتاب:
سنگ و سر (مجموعه شعر) عنوان کتابی است از رضا نیازی که در 66 صفحه و توسط انتشارات بهار سبز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴