قوانین السفرا (رساله ای درباره ی آداب دیپلماسی زمانه ی قاجار)

گروه مولفان:
بران مرتنس (نویسنده) | فاطمه امیری پری (گردآورنده) | صباح خسروی زاده (گردآورنده)

ناشر:
مهاجر

درباره کتاب:
قوانین السفرا (رساله ای درباره ی آداب دیپلماسی زمانه ی قاجار) عنوان کتابی است از بران مرتنس که در 281 صفحه و توسط انتشارات مهاجر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آداب دیپلماتیک است.