مهارت در هندسه

مولف:
امیر آجورلو (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
مهارت در هندسه عنوان کتابی است از امیر آجورلو که در 242 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندسه است.
قیمت کتاب
16,500 تومــان