کمی بیش (بهبودنامه اعتیاد)

مولف:
سعید نوروزی جوینانی (نویسنده)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
کمی بیش (بهبودنامه اعتیاد) عنوان کتابی است از سعید نوروزی جوینانی که در 384 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اعتیاد است. از سعید نوروزی جوینانی، کتاب‌های بحث گروهی متمرکز(دانژه)، ماجراهای فرزاد در خیال آباد(دانژه)، زبان حال(دانژه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.