درون و برون سطل خاکروبه

گروه مولفان:
فردریک اس. پرلس (نویسنده) | مهدی مهریار (مترجم) | مسعود جان بزرگی (مقدمه نویس)

ناشر:
فرا انگیزش

درباره کتاب:
درون و برون سطل خاکروبه عنوان کتابی است از فردریک اس. پرلس با ترجمه‌ی مهدی مهریار که در 376 صفحه و توسط انتشارات فرا انگیزش در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از In and out the garbage pail، 1969. موضوع اصلی این کتاب روان پزشکان است.