پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی

گروه مولفان:
یوسف جوادی نیا آذری (نویسنده) | فریبا مجد تیموری (نویسنده) | ناهید بخشی (نویسنده)

ناشر:
کالج برتر

درباره کتاب:
پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی عنوان کتابی است از فریبا مجد تیموری که در 432 صفحه و توسط انتشارات کالج برتر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فشار روانی کار است.
قیمت کتاب
25,000 تومــان