پاپالاگی (خطابه های «توئیا وی ئی» از جزایر دریای جنوب (پولی نزی))

گروه مولفان:
حسین قدیرنژاد (مترجم) | آلفرد شوسلر (تصویرگر) | ماکسینه وان ارد-شنک (تصویرگر) | اریش شویرمان (مقدمه نویس)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
پاپالاگی (خطابه های «توئیا وی ئی» از جزایر دریای جنوب (پولی نزی)) عنوان کتابی است با ترجمه حسین قدیرنژاد که در 136 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Der Papalagi: die Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea، 1976.. موضوع اصلی این کتاب توئیاوی ئی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
توئیاوی ئی
Tuiavii