کلک خیال انگیز (فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ)

گروه مولفان:
حسن انوری (نویسنده) | احمد معین الدینی (نویسنده) | فاطمه معین الدینی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
کلک خیال انگیز (فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ) عنوان کتابی است از حسن انوری که در 3289 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن انوری، کتاب‌های فرهنگ کنایات سخن(سخن)، فرهنگ درست نویسی سخن(سخن)، فرهنگ جغرافیایی سخن(سخن)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.