کلک خیال انگیز (فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ)

گروه مولفان:
حسن انوری (نویسنده) | احمد معین الدینی (نویسنده) | فاطمه معین الدینی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
کلک خیال انگیز (فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ) عنوان کتابی است از حسن انوری که در 3289 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از حسن انوری، کتاب‌های فرهنگ کنایات سخن(سخن)، فرهنگ درست نویسی سخن(سخن)، فرهنگ جغرافیایی سخن(سخن)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.