تاریخ تمدن اسلام

گروه مولفان:
جرجی زیدان (نویسنده) | زین العابدین کاظمی خلخالی (مترجم)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ تمدن اسلام عنوان کتابی است از جرجی زیدان با ترجمه‌ی زین العابدین کاظمی خلخالی که در 1007 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جرجی زیدان، کتاب‌های تاریخ تمدن اسلام(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عذرای قریش(پل)، عباسه و جعفر برمکی(پل)، امین و مامون(پل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان