با روح زخمی که خسته است

مولف:
مژگان آقایی (نویسنده)

ناشر:
مهاجر

درباره کتاب:
با روح زخمی که خسته است عنوان کتابی است از مژگان آقایی که در 40 صفحه و توسط انتشارات مهاجر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
1,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14