ترکیب بند محتشم کاشانی

گروه مولفان:
علی بن احمد محتشم (نویسنده) | مجتبی ملک زاده (خطاط)

ناشر:
کتاب آبان

درباره کتاب:
ترکیب بند محتشم کاشانی عنوان کتابی است از علی بن احمد محتشم که در 20 صفحه و توسط انتشارات کتاب آبان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خوشنویسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی بن احمد محتشم، کتاب‌های دیوان محتشم کاشانی(موسسه انتشارات نگاه)، شورش در خلق عالم(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، کلیات محتشم کاشانی(انتشارات سوره مهر)، کتیبه(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان