خانه ای در ساحل

گروه مولفان:
دفنی دوموریه (نویسنده) | مهدی افشار (مترجم)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
خانه ای در ساحل عنوان کتابی است از دفنی دوموریه با ترجمه‌ی مهدی افشار که در 440 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The House on the strand.. موضوع اصلی این کتاب داستان های انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دفنی دوموریه، کتاب‌های ماری آن(مهتاب)، ربه کا(جامی)، تل گرسنه(میترا)، ربه کا(صدای معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان