تاریخ سلسله غزنویان (چکیده تاریخ بیهقی)

گروه مولفان:
ابراهیم رنجبر (نویسنده) | رامین محرمی (نویسنده)

ناشر:
آیدین

درباره کتاب:
تاریخ سلسله غزنویان (چکیده تاریخ بیهقی) عنوان کتابی است از ابراهیم رنجبر که در 240 صفحه و توسط انتشارات آیدین در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم رنجبر، کتاب‌های بررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد(آیدین)، مقدمات درست نویسی و ویراستاری(آیدین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان