فارسی عمومی جدید

مولف:
سیدفرج اله موسوی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
فارسی عمومی جدید عنوان کتابی است از سیدفرج اله موسوی که در 256 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از سیدفرج اله موسوی، کتاب فارسی مقدماتی(زوار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان