نقطه شروع (چگونه چیزهای کوچک تفاوت های بزرگ ایجاد می کند)

گروه مولفان:
مالکوم گلدول (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
در دانش بهمن

درباره کتاب:
نقطه شروع (چگونه چیزهای کوچک تفاوت های بزرگ ایجاد می کند) عنوان کتابی است از مالکوم گلدول با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که در 243 صفحه و توسط انتشارات در دانش بهمن در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The tipping point: how little things can make a big difference، c2000.. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مالکوم گلدول، کتاب‌های هنر ظریف فکرخوانی(حریر)، استثنایی ها(جمهوری)، یک نگاه(شرکت نشر قطره)، قدرت تفکر بدون فکر کردن(دایره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.