شهریاران گمنام

مولف:
سید احمد کسروی (نویسنده)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
شهریاران گمنام عنوان کتابی است از سید احمد کسروی که در 298 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از سید احمد کسروی، کتاب‌های تاریخ هیجده ساله آذربایجان(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ مشروطه ایران(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ مشروطه ایران(مجید)، قیام شیخ محمدخیابانی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.