کلمات آرامبخش

گروه مولفان:
هلن اکسلی (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
آسیم

درباره کتاب:
کلمات آرامبخش عنوان کتابی است از هلن اکسلی با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که توسط انتشارات آسیم در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Words of comfort، 1996. موضوع اصلی این کتاب نکته گویی ها و گزینه گویی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هلن اکسلی، کتاب‌های هدیه به همسرم(جاجرمی)، عروسی(آسمان خیال)، لبخند(آسمان خیال)، مادر(آسمان خیال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.