توسعه و پیشرفت قانون (تفسیری بر قوانین حمورابی و مگناکارتا)

گروه مولفان:
یوسف دانش خوشبو (نویسنده) | حیدرقلی عمرانی (مترجم)

ناشر:
ذهن آویز

درباره کتاب:
توسعه و پیشرفت قانون (تفسیری بر قوانین حمورابی و مگناکارتا) عنوان کتابی است از یوسف دانش خوشبو با ترجمه‌ی حیدرقلی عمرانی که در 216 صفحه و توسط انتشارات ذهن آویز در سال 1382 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The civilization of law: a commentary on the laws of Hammurabi and Magna Carta. موضوع اصلی این کتاب حقوق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.