فری فراموشکار [فسقلی ها/7]

گروه مولفان:
تونی گراس (نویسنده) | محمدرضا مهرافزار (مترجم) | شکوه قاسم نیا (بازنویس)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
فری فراموشکار [فسقلی ها/7] عنوان کتابی است از تونی گراس با ترجمه‌ی محمدرضا مهرافزار که در 12 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تونی گراس، کتاب‌های فسقلی ها(قدیانی)، فسقلی ها(قدیانی)، فسقلی ها(قدیانی)، فسقلی ها(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان