کاکا کثیفه [فسقلی ها/2]

گروه مولفان:
محمد رضا مهرافزا (مترجم) | شکوه قاسم نیا (اقتباس کننده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
کاکا کثیفه [فسقلی ها/2] عنوان کتابی است با ترجمه محمد رضا مهرافزا که در 12 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های آموزنده است.
قیمت کتاب
2,000 تومــان