در جستجوی زمان از دست رفته، نام جاها: نام

گروه مولفان:
استفان اوئه (نویسنده) | مارسل پروست (نویسنده) | شهریار وقفی پور (مترجم)

ناشر:
چترنگ

درباره کتاب:
در جستجوی زمان از دست رفته، نام جاها: نام عنوان کتابی است از مارسل پروست با ترجمه‌ی شهریار وقفی پور که در 52 صفحه و توسط انتشارات چترنگ در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A l'ombre des jeunes filles en fleurs. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مارسل پروست، کتاب‌های خوشی ها و روزها(نشر مرکز)، در سایه مارسل پروست(شرکت نشر قطره)، در جستجوی زمان از دست رفته(شرکت نشر کتاب هرمس)، در جستجوی زمان از دست رفته(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.