در جستجوی زمان از دست رفته، سوان عاشق

گروه مولفان:
مارسل پروست (نویسنده) | پیمان میرزایی (مترجم) | کامران برادران رزاز (مترجم) | استفان اوئه (اقتباس کننده)

ناشر:
چترنگ

درباره کتاب:
در جستجوی زمان از دست رفته، سوان عاشق عنوان کتابی است از مارسل پروست با ترجمه‌ی کامران برادران رزاز که در 104 صفحه و توسط انتشارات چترنگ در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A l'ombre des jeunes filles en fleurs. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مارسل پروست، کتاب‌های خوشی ها و روزها(نشر مرکز)، در سایه مارسل پروست(شرکت نشر قطره)، در جستجوی زمان از دست رفته(شرکت نشر کتاب هرمس)، در جستجوی زمان از دست رفته(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.