حماسه گیل گمش

گروه مولفان:
ابوالقاسم اسماعیل پور (مترجم) | نانسی کی ساندرز (مقدمه نویس)

ناشر:
اسطوره

درباره کتاب:
حماسه گیل گمش عنوان کتابی است با ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور که در 136 صفحه و توسط انتشارات اسطوره در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The epic of Gilgamesh.. موضوع اصلی این کتاب اساطیر آشوری و بابلی است.