چیه؟ کیه؟ چه رنگه؟ [کتاب کوچک از غاز و اردک]

گروه مولفان:
افسانه شعبان نژاد (نویسنده) | تاد هیلز (تصویرگر)

ناشر:
گیسا

درباره کتاب:
چیه؟ کیه؟ چه رنگه؟ [کتاب کوچک از غاز و اردک] عنوان کتابی است از افسانه شعبان نژاد که در 24 صفحه و توسط انتشارات گیسا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حیوان ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افسانه شعبان نژاد، کتاب‌های کتاب هایی کوچک از غاز و اردک(گیسا)، میهمانی سلیمان(انتشارات سوره مهر)، هپلی هپو خواب بود(پیدایش)، تالاپ. .. سیب افتاد(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.