رسانه ها؛ روند همگرایی و تحولات فناورانه

مولف:
فرزانه نزاکتی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
رسانه ها؛ روند همگرایی و تحولات فناورانه عنوان کتابی است از فرزانه نزاکتی که در 280 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی و تکنولوژی است. از فرزانه نزاکتی، کتاب کودکان و نوجوانان نسل هزاره(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.