نظم جهانی (تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ)

گروه مولفان:
هنری کیسینجر (نویسنده) | محمدتقی حسینی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
نظم جهانی (تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ) عنوان کتابی است از هنری کیسینجر با ترجمه‌ی محمدتقی حسینی که در 457 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2014، World order. موضوع اصلی این کتاب امنیت بین المللی است. از هنری کیسینجر، کتاب‌های دیپلماسی(اطلاعات)، دیپلماسی(اطلاعات)، سلاح های هسته ای و خط مشی سیاسی آمریکا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، چین(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید