کلت 45 [رمان/3]

مولف:
حسام الدین مطهری (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
کلت 45 [رمان/3] عنوان کتابی است از حسام الدین مطهری که در 560 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از حسام الدین مطهری، کتاب‌های راهنمای کتاب(آرما)، مزمزه کلمات(آرما)، درخت به(آرما)، حاشیه بر کتاب(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان