کلت 45 [رمان/3]

مولف:
حسام الدین مطهری (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
کلت 45 [رمان/3] عنوان کتابی است از حسام الدین مطهری که در 560 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسام الدین مطهری، کتاب‌های راهنمای کتاب(آرما)، مزمزه کلمات(آرما)، درخت به(آرما)، حاشیه بر کتاب(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان