ابعاد مبارزات آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی علیه با بیان ازلیه و بهائیه (بررسی فرقه سازی استعمار انگلیس در کشورهای اسلامی و مقابله زعمای شیعه در عصر قاجار)[مجموعه کتاب های همایش مرجع بیداری اسلامی/ 3]

مولف:
مصطفی آیت مهدوی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
ابعاد مبارزات آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی علیه با بیان ازلیه و بهائیه (بررسی فرقه سازی استعمار انگلیس در کشورهای اسلامی و مقابله زعمای شیعه در عصر قاجار) [مجموعه کتاب های همایش مرجع بیداری اسلامی/3] عنوان کتابی است از مصطفی آیت مهدوی که در 320 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روحانیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.