کانه آرایی -مجموعه 3 جلدی

مولف:
حسین نعمت اللهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
کانه آرایی -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از حسین نعمت اللهی که در 1191 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سنگ معدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان