ریاضی پیش دانشگاهی

گروه مولفان:
کورش امامی (نویسنده) | محمدعلی جاویدیان (ویراستار)

ناشر:
امید دانا

درباره کتاب:
ریاضی پیش دانشگاهی عنوان کتابی است از کورش امامی که در 360 صفحه و توسط انتشارات امید دانا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از کورش امامی، کتاب راهنمای ریاضی پیش دانشگاهی(امید دانا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.