سرمایه -جلد 1 (نقدی بر اقتصاد سیاسی)

گروه مولفان:
کارل مارکس (نویسنده) | حسن ‏‫ مرتضوی (مترجم)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
سرمایه -جلد1 (نقدی بر اقتصاد سیاسی) عنوان کتابی است از کارل مارکس با ترجمه‌ی حسن ‏‫ مرتضوی که در 862 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Capital، a critique of political economy v. 1، c1990. موضوع اصلی این کتاب سرمایه است. از کارل مارکس، کتاب‌های اسناد بین الملل اول(شرکت نشر کتاب هرمس)، سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی(لاهیتا)، سرمایه(فردوس)، لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان
موضوعات کتاب
سرمایه
اقتصاد