تاریخ ادبیات مصور

گروه مولفان:
شاهین شاهین زاد (نویسنده) | حمیدرضا مسیبی (نویسنده)

ناشر:
تخته سیاه

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات مصور عنوان کتابی است از شاهین شاهین زاد که در 103 صفحه و توسط انتشارات تخته سیاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاهین شاهین زاد، کتاب‌های چکیده زبان فارسی(تخته سیاه)، آرایه های ادبی کاربردی مصور(تخته سیاه)، ادبیات فارسی 2(علوم علوی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.