اطلس قرآن (اماکن، اقوام، اعلام)

گروه مولفان:
شوقی ابوخلیل (نویسنده) | سید ناصر طباطبایی (مترجم)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
اطلس قرآن (اماکن، اقوام، اعلام) عنوان کتابی است از شوقی ابوخلیل با ترجمه‌ی سید ناصر طباطبایی که در 343 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شوقی ابوخلیل، کتاب‌های متن کامل اطلس قرآن(به نشر)، تسامح در اسلام(سرایی)، اطلس سیره نبوی(پاپلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.