اطلس قرآن (اماکن، اقوام، اعلام)

گروه مولفان:
شوقی ابوخلیل (نویسنده) | سید ناصر طباطبایی (مترجم)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
اطلس قرآن (اماکن، اقوام، اعلام) عنوان کتابی است از شوقی ابوخلیل با ترجمه‌ی سید ناصر طباطبایی که در 343 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. از شوقی ابوخلیل، کتاب‌های متن کامل اطلس قرآن(به نشر)، تسامح در اسلام(سرایی)، اطلس سیره نبوی(پاپلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.