1500 Words for the TOEFL

گروه مولفان:
منصور فهیم (نویسنده) | رضا طاهرخانی (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
1500 Words for the TOEFL عنوان کتابی است از منصور فهیم که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور فهیم، کتاب‌های اصول یادگیری و آموزش زبان(رهنما)، اعتماد به نفس برتر(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.