فرهنگ دوسویه فارسی آلمانی

مولف:
فاطمه صراحی طلب (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ دوسویه فارسی آلمانی عنوان کتابی است از فاطمه صراحی طلب که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.