فرهنگ معاصر جیبی دوسویه فارسی فرانسه

مولف:
محمد رضا پارسایار (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر جیبی دوسویه فارسی فرانسه عنوان کتابی است از محمد رضا پارسایار که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. از محمد رضا پارسایار، کتاب‌های گلهای رنج(شرکت نشر کتاب هرمس)، میشل استروگف(شرکت نشر کتاب هرمس)، بیگانه(شرکت نشر کتاب هرمس)، تنهایی جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.