فرهنگ معاصر جیبی دوسویه فارسی فرانسه

مولف:
محمد رضا پارسایار (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر جیبی دوسویه فارسی فرانسه عنوان کتابی است از محمد رضا پارسایار که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا پارسایار، کتاب‌های گلهای رنج(شرکت نشر کتاب هرمس)، میشل استروگف(شرکت نشر کتاب هرمس)، بیگانه(شرکت نشر کتاب هرمس)، تنهایی جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.