مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مولف:
فریدون الهیاری (نویسنده)

ناشر:
پرسش

درباره کتاب:
مبانی تاریخ اجتماعی ایران عنوان کتابی است از فریدون الهیاری که در 0 صفحه و توسط انتشارات پرسش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از فریدون الهیاری، کتاب اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرین، خلیج فارس و جزیرة العرب(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان