حروف الفبا با شعر

مولف:
فرح ناز کرم پور (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
حروف الفبا با شعر عنوان کتابی است از فرح ناز کرم پور که در 32 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الفبای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.