سه دختر مادام لیانگ

گروه مولفان:
پرل سایدن استریکر باک (نویسنده) | مریم عباس نژاد (مترجم)

ناشر:
واژه آرا

درباره کتاب:
سه دختر مادام لیانگ عنوان کتابی است از پرل سایدن استریکر باک با ترجمه‌ی مریم عباس نژاد که در 0 صفحه و توسط انتشارات واژه آرا در سال 1382 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The three daughters of Madame liang.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرل سایدن استریکر باک، کتاب‌های پرسش های بی پایان(بوتیمار)، نامه ای از پکن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، دیو پیر(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نامه ای از پکن(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان