فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی

گروه مولفان:
امیرعلی راسترو (نویسنده) | ابراهیم محمدبیگی (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی عنوان کتابی است از امیرعلی راسترو که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ایتالیایی است. از امیرعلی راسترو، کتاب‌های خارج شدن روح از بدن(دنیای کتاب)، پرندگان خارزار(سمیر)، فرهنگ کوچک رهنما(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان