فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی

گروه مولفان:
امیرعلی راسترو (نویسنده) | ابراهیم محمدبیگی (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ کوچک ایتالیایی فارسی عنوان کتابی است از امیرعلی راسترو که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ایتالیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرعلی راسترو، کتاب‌های خارج شدن روح از بدن(دنیای کتاب)، پرندگان خارزار(سمیر)، فرهنگ کوچک رهنما(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان